VI BRINGER NORSKE EIERFAMILIER FREMOVER.

Norske familieselskaper har gjennom generasjoner skapt utallige arbeidsplasser og betydelige verdier for både samfunn og eiere. Flere norske eierfamilier opplever nå økt kompleksitet som følge av generasjonsskifter, større bredde i porteføljen samt et sterkt ønske om å skape verdi utover finansiell avkastning.
            Med et dedikert, sammensveiset og profesjonelt team jobber vi i Oslo Family Office langsiktig med ledende norske eierfamilier for å realisere deres ambisjoner og bringe dem fremover.

Per mai 2021 har vi 20 MRD AUA (Assets under advisory).

VÅRE FAMILIER

  • Er engasjerte familier på tvers av generasjoner
  • Er aktivt involvert i sine virksomheter
  • Har en betydelig operasjonell virksomhet
  • Ønsker å profesjonalisere sitt eierskap
  • Har et verdigrunnlag vi kjenner oss igjen i
  • Ønsker å jobbe kontinuerlig med å skape godt samspill og samhold i familien
  • Har nettoverdier for mer enn 1 milliard kroner

Våre verdier

LANGSIKTIGHET

Familieeierskap og langsiktighet går hånd i hånd. Derfor preger også langsiktighet alt vi gjør og hvordan vi gjør det. Vi dyrker langvarige relasjoner med familiene vi jobber med, våre medarbeidere og samarbeidspartnere. Vi forvalter relasjonene våre med høy grad av integritet, omtanke og profesjonalitet. Vi skal kunne stå inne for vårt arbeid, våre råd og våre leveranser - i dag, i morgen og 10 år lengre ned i veien.

LAGSPILL

Vi jobber alltid i team – både som kollegaer og med familiene vi bistår. Selv om hvert enkelt team-medlem i Oslo Family Office besitter høy kunnskap og kompetanse er det kraften som utløses gjennom kompetansesynergiene som gjør oss til norske eierfamiliers foretrukne strategiske partner. Vårt lag består av både menneskekjennere og tallbrilijanter. Men en spisskompetanse deler vi alle – vi er alle lagspillere.