Våre tjenester

Oslo Family Office er det eneste miljøet som jobber med helheten i eierskapet til norske eierfamilier.

For å bringe familiene fremover jobber vi målrettet og kontinuerlig med å:

  • Profesjonalisere familiens eierskap
  • Tilrettelegge for godt samspill og samhold i familien
  • Utvikle eksisterende verdier
  • Identifisere og utforske nye muligheter
  • Sette retning for fremtidig verdiutvikling

Vi bistår familier med å …