Close button
NO
EN
Calm, natural Norwegian landscape
A person wearing a hoodie staring into the ocean

VI BRINGER NORSKE EIERFAMILIER FREMOVER

Norske familiebedrifter har gjennom generasjoner skapt utallige arbeidsplasser og betydelige verdier for både samfunn og eiere. Flere norske eierfamilier opplever nå økt kompleksitet som følge av generasjonsskifter. Samtidig er bredden i hva de eier større og ønsket om å skape verdi utover finansiell avkastning høyt på agendaen.

Med et dedikert, sammensveiset og profesjonelt team jobber vi langsiktig med ledende norske eierfamilier for å realisere deres ambisjoner og bringe dem fremover.

Vi er uavhengige og fri for insentiver som kan påvirke våre råd. Vi sitter på familiens side av bordet og jobber mot et felles målbilde - langsiktig og bærekraftig utvikling.

Våre familier er aktive og engasjerte eiere som har utviklet sine virksomheter gjennom generasjoner. De har bygget en sterk eierkultur og har høstet lang erfaring som eierfamilie. De ønsker å kontinuerlig profesjonalisere sitt eierskap og opprettholde gode arenaer for å sikre godt samspill og samhold i familien. Våre familier ønsker å gjøre en forskjell. Ikke kun for familien og ansatte, men også for samfunnet.

I sum representerer våre familier et av Norges største eiermiljøer.

Våre verdier

LANGSIKTIGHET

Familieeierskap og langsiktighet går hånd i hånd. Derfor preger også langsiktighet alt vi gjør og hvordan vi gjør det. Vi dyrker langvarige relasjoner med familiene vi jobber med, våre medarbeidere og samarbeidspartnere. Vi forvalter relasjonene med høy grad av integritet, omtanke og profesjonalitet. Vi skal kunne stå inne for vårt arbeid, våre råd og våre leveranser - i dag, i morgen og ti år lengre ned i veien.

LAGSPILL

Vi jobber alltid i team – både som kollegaer og med familiene vi bistår. Selv om hvert enkelt team-medlem i OFO besitter høy kompetanse, er det vår samlede gjennomføringskraft som gjør oss til norske eierfamiliers foretrukne strategiske partner. Vårt lag består av både menneskekjennere og tallknusere. Men en spisskompetanse deler vi alle – vi er alle lagspillere.

A lonesome tree reflected into the crystal clear water
Majestic Norwegian mountain summit on a clear, blue day